free life stytle
since1974
 

Do markiz: przyczepy/samochody kempingowe >> Panele Caravanstore

Panele przeznaczone do monta?u z markiz? typu Caravanstore, zazwyczaj instalowan? na przyczepie kempingowej. Optymalna wysoko?? monta?u wynosu 2,45 cm (z niewielkim marginesem, dzi?ki regulacji wysoko?ci mocowa?).

Wykonane z poliestru PVA Rip-Stop – oddychaj?cej, bardzo lekkiej i wyj?tkowo wytrzyma?ej tkaniny. Wyj?tkowa i uniwersalna gama kolorystyczna (odcienie granatu i szaro?ci), idealnie pasuj?ca do markiz Caravanstore. Panele sprzedawane s? osobno, co umo?liwia du?? elastyczno?? tworzonych kombinacji.

?ciany boczne posiadaj? du?e okna z mo?liwo?ci? dodania zas?on. Struktura (dr??ek dachowy) zosta?a wykonana z anodowanego aluminium.
?ciana przednia dost?pna jest w rozmiarze odpowiadaj?cym poszczególnym modelom Caravanstore. Posiada zwijane drzwi z zapi?ciem na suwak i 1/ 2 okna z mo?liwo?ci? dodania zas?on.

Zarówno ?ciana przednia, jak i ?ciany boczne, mocowane s? za pomoc? ta?m bawe?nianych do nóg markizy. Zapewnia to lekko?? i elastyczno?? konstrukcji.
Dost?pna jest równie? wersja o identycznych charakterystykach, dostosowana do markiz F35 (wszystkie rozmiary).

Dodatkowo istnieje mo?liwo?? zainstalowania tylnego zestawu ??czników piankowych oraz tylnej podpory aluminiowej, dzi?ki czemu panele lepiej dopasuj? si? do ?ciany pojazdu.

Interior Paneles CaravanStore

Charakterystyki

WYSOKO?? Dostosowana do wysoko?ci przyczepy kempingowej
G??BOKO?? Identyczna jak markiza
KOLORY Jasnoszary i granatowy
TKANINY Poliester PVA Rip-Stop
STRUKTURA Oryginalny aluminiowy rafter FIAMMA
ROZMIAR ?CIANY PRZEDNIEJ Markizy o d?ugo?ci od 225 cm do 400 cm
RODZAJE: Do Caravanstore FIAMMA

» Znajdź rozmiar przedsionka

Chcesz wiedzieć jakiego rozmiaru przedsionka potrzebujesz? Podaj model i rok produkcji swojej przyczepy kempingowej, a wyświetlą się pasujące przedsionki.