free life stytle
since1974
 

Przedsionki zimowe >> Alpes 420

Przedsionek o ?amanym dachu z dwoma k?tami nachylenia i wzmocnionej strukturze. Bardzo wytrzyma?y i wyj?tkowo atrakcyjny estetycznie. Uniwersalny – mo?liwo?? monta?u do dowolnej przyczepy kempingowej ze wzgl?du na posiadane mocowania o regulowanej wysoko?ci. Mocowanie ?cian bocznych do przyczepy z wykorzystaniem elementów z gumy piankowej, dopasowuj?cych si? do ka?dego rodzaju powierzchni. Wzmocnienie struktury przez wykorzystanie podpór bocznych. Wymagane jest, by prosta listwa przyczepy by?a odpowiednio d?uga. Zaleca si? wzmocni? struktur? przedsionka przy u?ytkowaniu na obszarach, na których wyst?puj? opady ?niegu i niekorzystne warunki klimatyczne.

?ciana przednia wyposa?ona jest w dwa du?e nieotwierane okna. Mo?na j? odpi?? i przekszta?ci? przedsionek w ganek po zamontowaniu dr??ków okiennych (dodatkowe).

Ka?dy panel boczny posiada drzwi oraz okno (otwierane i z moskitier? na prawej ?cianie bocznej).

mosquitera alpes

 

Wszystkie okna posiadaj? os?ony zaciemniaj?ce.

Tapas alpes

diagrama Alpes 420

 

» Znajdź rozmiar przedsionka

Chcesz wiedzieć jakiego rozmiaru przedsionka potrzebujesz? Podaj model i rok produkcji swojej przyczepy kempingowej, a wyświetlą się pasujące przedsionki.